Yuanmousaurus (Юанмоузавър)

alt

 
Име: “Yuanmousaurus” (от гръцки “гущера от Юанмоу”)
Открит: от Лу,Ли,Жи,Уанг,Дзанг и Донк (2006)
Тип: Chordata (близки с безгръбначните)
Клас: Sauropsida (Тазобедрени гущери)
Надразред: Dinosauria (Динозаври)
Разред: Saurischia (Гущеротазови)
Семейство: Euhelopodidae (Евхелоподи)
Хабитат: горите в източната част на Азия
(съвременен Китай – провинция Юнан)
Геоложки период: Средна Юра (живял преди 172-162 млн. години)
Дължина: 17 м.
Височина: 4 м.
Тегло: 12 т.
Тип хранене: тревопасен.