Yimenosaurus (Именозавър)

alt

 
Име: “Yimenosaurus” (от гръцки “гущера от Имен”)
Открит: от Баи,Янг и Уанг (1990)
Тип: Chordata (близки с безгръбначните)
Клас: Sauropsida (Тазобедрени гущери)
Надразред: Dinosauria (Динозаври)
Разред: Saurischia (Гущеротазови)
Семейство: Sauropodomorpha (Завроподоморфни)
Хабитат: горите в източната част на Азия
(съвременен Китай – провинция Юнан)
Геоложки период: Долна Юра (живял преди 200-176 млн. години)
Дължина: 9 м.
Височина: 3 м.
Тегло: 1 т.
Тип хранене: тревопасен.