Xixiposaurus (Ксиксипозавър)

alt

 
Име: “Xixiposaurus” (от гръцки “гущера от Ксиксипо”)
Открит: от Секийя (2010)
Тип: Chordata (близки с безгръбначните)
Клас: Reptilia (Влечуги)
Надразред: Dinosauria (Динозаври)
Разред: Saurischia (Гущеротазови)
Семейство: Plateosauridae (Платеозаври)
Хабитат: горите в източната част на Азия
(съвременен Китай – провинция Юнан)
Геоложки период: 
Дължина: 4 м.
Височина: 1.3 м.
Тегло: 200 кг.
Тип хранене: тревопасен.