Xixiasaurus (Ксиксиязавър)

alt

Име: “Xixiasaurus” (от гръцки “гущера от Ксиксия”)
Открит:
Тип: Chordata (близки с безгръбначните)
Клас: Reptilia (Влечуги)
Надразред: Dinosauria (Динозаври)
Разред: Saurischia (Гущеротазови)
Семейство: Troodontidae (Троодонти)
Хабитат: горите в източната част на Азия
(съвременен Китай – провинция Хенан)
Геоложки период: Горна Креда (живял преди 89-71 млн. години)
Дължина: 1.5 м.
Височина: 50 см.
Тегло: 5 кг.
Тип хранене: хищник.