Wulagasaurus (Вулагазавър)

alt

 
Име: “Wulagasaurus” (от гръцки “гущера от Волага”)
Открит: от Годефройт,Шулин,Тингксиян и Лоутърс 
(2008)
Тип: Chordata (близки с безгръбначните)
Клас: Sauropsida (Тазобедрени гущери)
Надразред: Dinosauria (Динозаври)
Разред: Ornithischiа (Птицетазови) 
Семейство: Hadrosauroidea (Хадрозаври)
Хабитат: горите в източната част на Азия
(съвременен Китай – провинция Хейлонгжиянг)
Геоложки период: Горна Креда (живял преди 71-65 млн. години)
Дължина: 9 м.
Височина: 4 м.
Тегло: 2 т.
Тип хранене: тревопасен.