Vulcanodon (Вулканодон)

 

Име: “Vulcanodon” (от гръцки “вулкански зъб’’)
Открит: от Раат (1972)
Тип: Chordata (близки с безгръбначните)
Клас: Sauropsida (Тазобедрени гущери)
Надразред: Dinosauria (Динозаври)
Разред: Saurischia (Гущеротазови)
Семейство: Vulcanodontidae (Вулканодонти)
Хабитат: горите в югоизточната част на Африка
(съвременно Зимбабве - Машоналанд)
Геоложки период: Долна Юра (живял преди 200-196 млн. години)
Дължина: 6.5 м.
Височина: 2 м.
Тегло: 1 т.
Тип хранене: тревопасен.