Veterupristisaurus (Ветерупристизавър)

Име: “Veterupristisaurus”  (от гръцки “възрастен гущер”).

Открит от: Раухут (2011)
Тип: Chordata (Хорди)
Клас: Reptilia (Влечуги)
Надразред: Dinosauria (Динозаври)
Разред: Saurisсhia (Гущеротазови гущери)
Семейство: Carcharodontosauridae (Кархародонтозаври)
Хабитат:  горите в източната част на Африка (съвременна Танзания, Линди)
Геоложки период: Горна Юра (живял преди 156-145 млн. г.)
Дължина: 9 м
Височина: 2.5 м
Тегло: 2 т
Тип хранене: хищник