Velociraptor (Велоцираптор)

alt

 
Име: “Velociraptor” (от гръцки “бърз крадец”)
Открит: от Осборн (1924)
Тип: Chordata (близки с безгръбначните)
Клас: Reptilia (Влечуги)
Надразред: Dinosauria (Динозаври)
Разред: Saurischia (Гущеротазови)
Семейство: Velociraptorinae (Велоцираптори)
Хабитат: горите в централната част на Азия
(съвременна Монголия – провинция Омногов)
Геоложки период: Горна Креда (живял преди 84-71 млн. години)
Дължина: 1.8 м.
Височина: 70 см.
Тегло: 15 кг.
Тип хранене: хищник.