Udanoceratops (Уданоцератопс)

 

Име: “Udanoceratops” (от гръцки “,огатото лице от Удан”)
Открит: от Курзанов (1992)
Тип: Chordata (близки с безгръбначните)
Клас: Reptilia (Влечуги)
Надразред: Dinosauria (Динозаври)
Разред: Ornithischiа (Птицетазови) 
Семейство: Leptoceratopsidae (Лептоцератопси)
Хабитат: горите в централната част на Азия
(съвременна Монголия – провинция Омногов)
Геоложки период: Горна Креда (живял преди 84-71 млн. години)
Дължина: 4 м.
Височина: 1.8 м.
Тегло: 200 кг.
Тип хранене: тревопасен.