Tylocephale (Тилоцефале)

alt

Име: “Tylocephale” (от гръцки “подута глава”)
Открит: от Мариянска и Осмолска (1974)
Тип: Chordata (близки с безгръбначните)
Клас: Sauropsida (Тазобедрени гущери)
Надразред: Dinosauria (Динозаври)
Разред: Ornithischiа (Птицетазови) 
Семейство: Pachycephalosauridae (Пакицефалозаври)
Хабитат: горите в централната част на Азия
(съвременна Монголия – провинция Омногов)
Геоложки период: Горна Креда (живял преди 84-71 млн. години)
Дължина: 1.3 м.
Височина: 50 см.
Тегло: 15 кг.
Тип хранене: тревопасен.