Troodon (Троодон)

alt

Име: “Troodon” (от гръцки “раняващ зъб’’)
Открит: от Лийди (1856)
Тип: Chordata (близки с безгръбначните)
Клас: Reptilia (Влечуги)
Надразред: Dinosauria (Динозаври)
Разред: Saurischia (Гущеротазови)
Семейство: Troodontidae (Троодонти)
Хабитат: горите в западната част на Северна Америка
(съвременни САЩ – щата Монтана)
Геоложки период: Горна Креда (живял преди 84-71 млн. години)
Дължина: 2.5 м.
Височина: 80 см.
Тегло: 40 кг.
Тип хранене: всеяден.