Tochisaurus (Точизавър)

alt

Име: “Tochisaurus” (от гръцки “гущера Точи”)
Открит: от Курзанов и Осмолска (1991)
Тип: Chordata (близки с безгръбначните)
Клас: Sauropsida (Тазобедрени гущери)
Надразред: Dinosauria (Динозаври)
Разред: Saurischia (Гущеротазови)
Семейство: Troodontidae (Троодонти)
Хабитат: горите в централната част на Азия
(съвременна Монголия – провинция Омногов)
Геоложки период: Горна Креда (живял преди 71-65 млн. години)
Дължина: 2.5 м.
Височина: 80 см.
Тегло: 50 кг.
Тип хранене: хищник.