Timimus (Тимимус)

alt

Име: “Timimus” (от гръцки “подобен на Тим’’)
Открит: от Рич и Викърс-Рич (1991)
Тип: Chordata (близки с безгръбначните)
Клас: Reptilia (Влечуги)
Надразред: Dinosauria (Динозаври)
Разред: Saurischia (Гущеротазови)
Семейство: Therapoda (Тераподи)
Хабитат: равнините на Австралия
Геоложки период: Долна Креда (живял преди 110-100 млн. години)
Дължина: 3.7 м.
Височина: неизвестна.
Тегло: 225 кг.
Тип хранене: всеяден.