Therizinosaurus (Терицинозавър)

alt

Име: “Therizinosaurus” (от гръцки “гущер жътвар”)
Открит: от Малеев (1954)
Тип: Chordata (близки с безгръбначните)
Клас: Reptilia (Влечуги)
Надразред: Dinosauria (Динозаври)
Разред: Saurischia (Гущеротазови)
Семейство: Therizinosauroidea (Терицинозаври)
Хабитат: горите в централната част на Азия
(съвременна Монголия – Омногов)
Геоложки период: Горна Креда (живял преди  млн. години)
Дължина: 9 м.
Височина: 4 м.
Тегло: 4 т.
Тип хранене: тревопасен.