Thecodontosaurus (Текодонтозавър)

alt

Име: “Thecodontosaurus” (от гръцки “гнездо-зъби гущер”)
Открит: от Райли и Стъчбъри (1836)
Тип: Chordata (близки с безгръбначните)
Клас: Sauropsida (Тазобедрени гущери)
Надразред: Dinosauria (Динозаври)
Разред: Saurischia (Гущеротазови)
Семейство: Sauropodomorpha (Завроподоморфни)
Хабитат: горите в западната част на Европа
(съвременна Англия - Редланд)
Геоложки период: Горен Триас (живял преди 217-200 млн. години)
Дължина: 1.2 м.
Височина: 30 см.
Тегло: 12 кг.
Тип хранене: тревопасен.