Taveirosaurus (Тавейрозавър)

alt

 
Име: “Taveirosaurus” (от гръцки “гущера от Тавейро”)
Открит: от Телес-Антунес и Сисеньо-Ръсел (1991)
Тип: Chordata (близки с безгръбначните)
Клас: Sauropsida (Тазобедрени гущери)
Надразред: Dinosauria (Динозаври)
Разред: Ornithischiа (Птицетазови) 
Семейство: Pachycephalosauridae (Пахицефалозаври)
Хабитат: горите в западната част на Европа
(съвременна Португалия - Тавейро)
Геоложки период: Горна Креда (живял преди 84-65 млн. години)
Дължина: неизвестна.
Височина: неизвестна.
Тегло: неизвестно.
Тип хранене: тревопасен.