Tarchia (Тарчия)

alt

Име: “Tarchia” (от китайски “умен”)
Открит: от Мариянска (1977)
Тип: Chordata (близки с безгръбначните)
Клас: Sauropsida (Тазобедрени гущери)
Надразред: Dinosauria (Динозаври)
Разред: Ornithischiа (Птицетазови) 
Семейство: Ankylosauridae (Анкилозаври)
Хабитат: горите в централната част на Азия
(съвременна Монголия – провинция Омногов)
Геоложки период: Горна Креда (живял преди 84-65 млн. години)
Дължина: 8.5 м.
Височина: 2.3 м.
Тегло: 4 т.
Тип хранене: тревопасен.