Tarascosaurus (Тараскозавър)

alt

Име: “Tarascosaurus” (от гръцки “гущера от Тараске”)
Открит: от Ле Льоф и Бъфетот (1991)
Тип: Chordata (близки с безгръбначните)
Клас: Sauropsida (Тазобедрени гущери)
Надразред: Dinosauria (Динозаври)
Разред: Saurischia (Гущеротазови)
Семейство: Abelisauridae (Абелизаври)
Хабитат: горите в западната част на Европа
(съвременна Франция)
Геоложки период: Горна Креда (живял преди 84-71 млн. години)
Дължина: 10 м.
Височина: 4 м.
Тегло: 4 т.
Тип хранене: хищник.