Rugops (Ругопс)

alt

Име: “Rugops” (от гръцки “набръчкано лице”)
Открит: от Серено,Уилсън и Конрад (2004)
Тип: Chordata (близки с безгръбначните)
Клас: Sauropsida (Тазобедрени гущери)
Надразред: Dinosauria (Динозаври)
Разред: Saurischia (Гущеротазови)
Семейство: Abelisauridae (Абелизаври)
Хабитат: горите в северната част на Африка
(съвременен Нигер – пустинята Сахара )
Геоложки период: Горна Креда (живял преди 100-95 млн. години)
Дължина: 9 м.
Височина: 3 м.
Тегло: 1.5 т.
Тип хранене: хищник.