Rinchenia (Ринчения)

alt

 
Име: “Rinchenia” (кръстен на палеонтолога Ринчен Барсболд)
Открит: от Барсболд (1986)
Тип: Chordata (близки с безгръбначните)
Клас: Sauropsida (Тазобедрени гущери)
Надразред: Dinosauria (Динозаври)
Разред: Saurischia (Гущеротазови)
Семейство: Oviraptoridae (Овираптори)
Хабитат: горите в централната част на Азия
(съвременна Монголия – провинция Омногов)
Геоложки период: Горна Креда (живял преди 71-65 млн. години)
Дължина: 2.5 м.
Височина: 80 см.
Тегло: 30 кг.
Тип хранене: всеяден.