Rhabdodon (Рабдодон)

alt

Име: “Rhabdodon” (от гръцки “прътовиден зъб”)
Открит: от Матерън (1869)
Тип: Chordata (близки с безгръбначните)
Клас: Sauropsida (Тазобедрени гущери)
Надразред: Dinosauria (Динозаври)
Разред: Ornithischiа (Птицетазови) 
Семейство: Rhabdodontidae (Рабдодонти)
Хабитат: горите в западната част на Европа
(съвременна Франция - Фувьо)
Геоложки период: Горна Креда (живял преди 71-65 млн. години)
Дължина: 4.5 м.
Височина: 1.7 м.
Тегло: 400 кг.
Тип хранене: тревопасен.