Raptorex (Рапторекс)

alt

Име: “Raptorex” (от гръцки “крал на крадците”)
Открит: от Серено,Тан,Брусате,Кригщайн,Цао и Кроуърд (2009)
Тип: Chordata (близки с безгръбначните)
Клас: Reptilia (Влечуги)
Надразред: Dinosauria (Динозаври)
Разред: Saurischia (Гущеротазови)
Семейство: Tyrannosauridae (Тиранозаври)
Хабитат: горите в източната част на Азия
(съвременен Китай - Луджиатун)
Геоложки период: Долна Креда (живял преди 130-112 млн. години)
Дължина: 3 м.
Височина: 80 см.
Тегло: 70 кг.
Тип хранене: хищник.