Quilmesaurus (Килмезавър)

 

Име: “Quilmesaurus” (от гръцки “гущера от Килме”)
Открит: от Кория (2001)
Тип: Chordata (близки с безгръбначните)
Клас: Sauropsida (Тазобедрени гущери)
Надразред: Dinosauria (Динозаври)
Разред: Saurischia (Гущеротазови)
Семейство: Abelisauridae (Абелизаври)
Хабитат: горите в Южна Америка
(съвременна Аржентина – Патагония )
Геоложки период: Горна Креда (живял преди 84-65 млн. години)
Дължина: 6 м.
Височина: 2.5 м.
Тегло: 1.5 т.
Тип хранене: хищник.