Quaesitosaurus (Каезитозавър)

alt

Име: “Quaesitosaurus” (от гръцки “извънреден гущер’’)
Открит: от Курзанов и Банников (1983)
Тип: Chordata (близки с безгръбначните)
Клас: Sauropsida (Тазобедрени гущери)
Надразред: Dinosauria (Динозаври)
Разред: Saurischia (Гущеротазови)
Семейство: Nemegtosauridae (Немегтодозаври)
Хабитат: горите в централната част на Азия
(съвременна Монголия- провинция Омногов)
Геоложки период: Горна Креда (живял преди 84-71 млн. години)
Дължина: 23 м.
Височина: 6 м.
Тегло: 30 т.
Тип хранене: тревопасен.