Protoceratops (Протоцератопс)

alt

Име: “Protoceratops” (от гръцки “преди рогатото лице”)
Открит: от Грангър и Грегъри (1923)
Тип: Chordata (близки с безгръбначните)
Клас: Sauropsida (Тазобедрени гущери)
Надразред: Dinosauria (Динозаври)
Разред: Ornithischiа (Птицетазови) 
Семейство: Protoceratopsidae (Протоцератопси)
Хабитат: горите в централната част на Азия
(съвременна Монголия – провинция Омногов)
Геоложки период: Горна Креда (живял преди 84-71 млн. години)
Дължина: 2 м.
Височина: 60 см.
Тегло: 150 кг.
Тип хранене: тревопасен.