Procompsognathus (Прокомпсогнатус)

alt

Име: “Procompsognathus” (от гръцки “преди елегантната челюст”)
Открит: от Фраас (1913)
Тип: Chordata (близки с безгръбначните)
Клас: Reptilia (Влечуги)
Надразред: Dinosauria (Динозаври)
Разред: Saurischia (Гущеротазови)
Семейство: Coelophysidae (Коелофиси)
Хабитат: горите в западната част на Европа
(съвременна Германия – провинция Баден - Вюртемберг)
Геоложки период: Горен Триас (живял преди 217-204 млн. години)
Дължина: 1.2 м.
Височина: 40 см.
Тегло: 1 кг.
Тип хранене: хищник.