Probactrosaurus (Пробактрозавър)

 

Име: “Probactrosaurus” (от гръцки “преди Бактрозавъра”)
Открит: от Рождественски (1966)
Тип: Chordata (близки с безгръбначните)
Клас: Sauropsida (Тазобедрени гущери)
Надразред: Dinosauria (Динозаври)
Разред: Ornithischiа (Птицетазови) 
Семейство: Hadrosauroidea (Хадрозаври)
Хабитат: горите в източната част на Азия
(съвременен Китай – провинция Съчуан)
Геоложки период: Долна Креда (живял преди 130-112 млн. години)
Дължина: 6 м.
Височина: 2.5 м.
Тегло: 1 т.
Тип хранене: тревопасен.