Pinacosaurus (Пинакозавър)

alt

Име: “Pinacosaurus” (от гръцки “гущер като дъска”)
Открит: от Гилмор (1933)
Тип: Chordata (близки с безгръбначните)
Клас: Sauropsida (Тазобедрени гущери)
Надразред: Dinosauria (Динозаври)
Разред: Ornithischiа (Птицетазови) 
Семейство: Ankylosauridae (Анкилозаври)
Хабитат: горите в централната част на Азия
(съвременна Монголия – Шабарак Усу)
Геоложки период: Горна Креда (живял преди 84-71 млн. години)
Дължина: 5.5 м.
Височина: 1.7 м.
Тегло: 1.5 т.
Тип хранене: тревопасен.