Phaedrolosaurus (Пфаедролозавър)

alt

Име: “Phaedrolosaurus” (от гръцки “ярък гущер”)
Открит: от Донг (1973)
Тип: Chordata (близки с безгръбначните)
Клас: Sauropsida (Тазобедрени гущери)
Надразред: Dinosauria (Динозаври)
Разред: Saurischia (Гущеротазови)
Семейство: Therapoda (Тераподи)
Хабитат: горите в източната част на Азия
(съвременен Китай – провинция Ксинжиянг)
Геоложки период: Долна Креда (живял преди 140-100 млн. години)
Дължина: неизвестна.
Височина: неизвестна.
Тегло: неизвестно.
Тип хранене: хищник.