Petrobrasaurus (Петробразавър)

alt

Име: “Petrobrasaurus” (от гръцки “гущера Петробрас (петролна компания)”)
Открит: от Филипи,Канудо, Салгадо,Гаридо,Гарсия, Церда и Отеро (2011)
Тип: Chordata (близки с безгръбначните)
Клас: Reptilia (Влечуги)
Надразред: Dinosauria (Динозаври)
Разред: Saurischia (Гущеротазови)
Семейство: Titanosauria (Титанозаври)
Хабитат: горите в Южна Америка
(съвременна Аржентина – Патагония )
Геоложки период: Горна Креда (живял преди 86-84 млн. години)
Дължина: 22 м.
Височина: 5.8 м.
Тегло: 35 т.
Тип хранене: тревопасен.