Paludititan (Палудититан)

alt

Име: “Paludititan” (от гръцки\румънски “гигантски блатен гущер”)
Открит: от Цсики,Кодрея,Жипа-Мурцея и Годефройт (2010)
Тип: Chordata (близки с безгръбначните)
Клас: Sauropsida (Тазобедрени гущери)
Надразред: Dinosauria (Динозаври)
Разред: Saurischia (Гущеротазови)
Семейство: Titanosauria (Титанозаври)
Хабитат: блатата в източната част на Европа
(съвременна Румъния)
Геоложки период: Горна Креда (живял преди 71-65 млн. години)
Дължина: 6 м.
Височина: 1.6 м.
Тегло: 1 т.
Тип хранене: тревопасен.