Ozraptor (Озраптор)

alt

 
Име: “Ozraptor” (от гръцки “австралийски крадец”)
Открит: от Лонг и Молмър (1998)
Тип: Chordata (близки с безгръбначните)
Клас: Sauropsida (Тазобедрени гущери)
Надразред: Dinosauria (Динозаври)
Разред: Saurischia (Гущеротазови)
 Семейство: Abelisauridae (Абелизаври)
Хабитат: горите в Австралия
Геоложки период: Средна Юра (живял преди 172-168 млн. години)
Дължина: 3 м.
Височина: 90 см.
Тегло: 40 кг.
Тип хранене: хищник.