Ornithopsis (Орнитопсис)

alt

Име: “Ornithopsis” (от гръцки “приличащ на птица”)
Открит: от Сийли (1870)
Тип: Chordata (близки с безгръбначните)
Клас: Sauropsida (Тазобедрени гущери)
Надразред: Dinosauria (Динозаври)
Разред: Saurischia (Гущеротазови)
Семейство: Sauropoda (Завроподи)
Хабитат: горите в западната част на Европа
(съвременна Англия – остров Уайт)
Геоложки период: Долна Креда (живял преди 136-125 млн. години)
Дължина: 15 м.
Височина: 6 м.
Тегло: 25 т.
Тип хранене: тревопасен.