Ornithomimus (Орнитомимус)

alt

Име: “Ornithomimus” (от гръцки “наподобяващ птица”)
Открит: от Марш (1890)
Тип: Chordata (близки с безгръбначните)
Клас: Reptilia (Влечуги)
Надразред: Dinosauria (Динозаври)
Разред: Saurischia (Гущеротазови)
Семейство: Ornithomimidae (Орнитомими)
Хабитат: горите в западната част на Северна Америка
съвременни САЩ – щата Колорадо)
Геоложки период: Горна Креда (живял преди 71-65 млн. години)
Дължина: 3.5 м.
Височина: 2 м.
Тегло: 120 кг.
Тип хранене: всеяден.