Ornithomimoides (Орнитомимойдес)

alt

 
Име: “Ornithomimoides” (от гръцки “изглеждащ като птица”)
Открит: от фон Хуене и Матли (1933)
Тип: Chordata (близки с безгръбначните)
Клас: Sauropsida (Тазобедрени гущери)
Надразред: Dinosauria (Динозаври)
Разред: Saurischia (Гущеротазови)
Семейство: Abelisauridae (Абелизаври)
Хабитат: горите в южната част на Азия
(съвременна Индия – щата Мадхия Прадеш)
Геоложки период: Горна Креда (живял преди 71-65 млн. години)
Дължина: 2 м.
Височина: 1 м.
Тегло: около 40 кг.
Тип хранене: хищник.