Ornithodesmus (Орнитодесмус)

alt

Име: “Ornithodesmus” (от гръцки “имащ връзка с птиците ”)
Открит: от Сийли (1887)
Тип: Chordata (близки с безгръбначните)
Клас: Reptilia (Влечуги)
Надразред: Dinosauria (Динозаври)
Разред: Saurischia (Гущеротазови)
Семейство: Therapoda (Тераподи)
Хабитат: горите в западната част на Европа
(съвременна Англия – остров Уайт)
Геоложки период: Долна Креда (живял преди 136-125 млн. години)
Дължина: неизвестна.
Височина: неизвестна.
Тегло: неизвестно.
Тип хранене: хищник.