Opisthocoelicaudia (Опистоцоеликаудия)

alt

Име: “Opisthocoelicaudia”  (от гръцки “обърната назад опашка”)
Открит: от Борсук-Бялиницка (1977)
Тип: Chordata (близки с безгръбначните)
Клас: Sauropsida (Тазобедрени гущери)
Надразред: Dinosauria (Динозаври)
Разред: Saurischia (Гущеротазови)
Семейство: Opisthocoelicauda (Опистоцоеликауди)
Хабитат: горите в централната част на Азия
(съвременна Монголия- провинция Омногов)
Геоложки период: Горна Креда (живял преди 84-65 млн. години)
Дължина: 11 м.
Височина: 2.5 м.
Тегло: 10 т.
Тип хранене: тревопасен.