Notoceratops (Нотоцератопс)

alt

Име: “Notoceratops” (от гръцки “южно рогато лице”)
Открит: от Тапия (1918)
Тип: Chordata (близки с безгръбначните)
Клас: Sauropsida (Тазобедрени гущери)
Надразред: Dinosauria (Динозаври)
Разред: Ornithischiа (Птицетазови) 
Семейство: Hadrosauroidea (Хадрозаври)
Хабитат: горите в Южна Америка
(съвременна Аржентина – провинция Чубут)
Геоложки период: Горна Креда (живял преди 71-65 млн. години)
Дължина: неизвестна.
Височина: неизвестна.
Тегло: неизвестно.
Тип хранене: тревопасен.