Nopcsaspondylus (Нопцаспондилос)

alt

Име: “Nopcsaspondylus” (от гръцки “вихрушката на Франц Нопца”)
Открит: от Апестегия (2007)
Тип: Chordata (близки с безгръбначните)
Клас: Sauropsida (Тазобедрени гущери)
Надразред: Dinosauria (Динозаври)
Разред: Saurischia (Гущеротазови)
Семейство: Rebbachisauridae (Ребахизаври)
Хабитат: горите в Южна Америка
(съвременна Аржентина – провинция Неукен)
Геоложки период: Горна Креда (живял преди 96-94 млн. години)
Дължина: 15 м.
Височина: 4 м.
Тегло: 10 т.
Тип хранене: тревопасен.