Nodocephalosaurus (Нодоцефалозавър)

alt

Име: “Nodocephalosaurus” (от гръцки “гущер с възел на главата”)
Открит: от Съливан (1999)
Тип: Chordata (близки с безгръбначните)
Клас: Sauropsida (Тазобедрени гущери)
Надразред: Dinosauria (Динозаври)
Разред: Ornithischia (Птицетазови)
Семейство: Ankylosauridae (Анкилозаври)
Хабитат: горите в Северна Америка
 (съвременни САЩ – щата Ню Мексико)
Геоложки период: Горна Креда (живял преди 84-71 млн. години)
Дължина: 3 м.
Височина: 1 м.
Тегло: 200 кг.
Тип хранене: тревопасен.