Nigersaurus (Нигерзавър)

alt

Име: “Nigersaurus” (от гръцки “гущера от Нигер”)
Открит: от Серено , Бек , Дътхийл , Ларсон , Лион ,Муса, Садлър,Сидор,Варичио,П. Уилсън и А. Уилсън (1999)
Тип: Chordata (близки с безгръбначните)
Клас: Sauropsida (Тазобедрени гущери)
Надразред: Dinosauria (Динозаври)
Разред: Saurischia (Гущеротазови)
Семейство: Rebbachisauridae (Ребахизаври)
Хабитат: горите в северната част на Африка
(съвременен Нигер – пустинята Тенере )
Геоложки период: Долна Креда (живял преди 125-100 млн. години)
Дължина: 10 м.
Височина: 3 м.
Тегло: 5 т.
Тип хранене: тревопасен.