Neosodon (Неосодон)

alt

 
Име: “Neosodon” (от гръцки “нов зъб”)
Открит: от Маусайе (1885)
Тип: Chordata (близки с безгръбначните)
Клас: Sauropsida (Тазобедрени гущери)
Надразред: Dinosauria (Динозаври)
Разред: Saurischia (Гущеротазови)
Семейство: Sauropoda (Завроподи)
Хабитат: горите в западната част на Европа
(съвременна Франция)
Геоложки период: Горна Юра (живял преди 150-145 млн. години)
Дължина: неизвестна.
Височина: неизвестна.
Тегло: неизвестно.
Тип хранене: тревопасен.