Nemegtosaurus (Немегтозавър)

alt

Име: “Nemegtosaurus” (от гръцки “гущера от Немегт”)
Открит: от Новински (1971)
Тип: Chordata (близки с безгръбначните)
Клас: Sauropsida (Тазобедрени гущери)
Надразред: Dinosauria (Динозаври)
Разред: Saurischia (Гущеротазови)
Семейство: Nemegtosauridae (Немегтозаври)
Хабитат: горите в централната част на Азия
(съвременна Монголия – провинция Омногов)
Геоложки период: Горна Креда (живял преди 84-65 млн. години)
Дължина: 12 м.
Височина: 4 м.
Тегло: 10 т.
Тип хранене: тревопасен.