Nemegtomaia (Немегтомайя)

alt

Име: “Nemegtomaia” (от гръцки “майката от Немегт”)
Открит: от Лю,Томида,Азума,Донг и Лий (2004)
Тип: Chordata (близки с безгръбначните)
Клас: Reptilia (Влечуги)
Надразред: Dinosauria (Динозаври)
Разред: Saurischia (Гущеротазови)
Семейство: Oviraptoridae (Овираптори)
Хабитат: горите в централната част на Азия
(съвременна Монголия – пустинята Гоби)
Геоложки период: Горна Креда (живял преди 71-65 млн. години)
Дължина: 3 м.
Височина: 1.3 м.
Тегло: 50 кг.
Тип хранене: всеяден.