Neimongosaurus (Неймонгозавър)

alt

Име: “Neimongosaurus” (от гръцки “гущер от Ней Монгол”)
Открит: от Цанг,Ксу,Серено,Куанг и Тан (2001)
Тип: Chordata (близки с безгръбначните)
Клас: Sauropsida (Тазобедрени гущери)
Надразред: Dinosauria (Динозаври)
Разред: Saurischia (Гущеротазови)
Семейство: Therizinosauroidea (Терицинозаври)
Хабитат: горите в източната част на Азия
(съвременен Китай – Ней Монгол)
Геоложки период: Горна Креда (живял преди 94-84 млн. години)
Дължина: 2.5 м.
Височина: 1.8 м.
Тегло: 250 кг.
Тип хранене: тревопасен.