Montanoceratops (Монтаноцератопс)

alt

Име: “Montanoceratops” (от гръцки “рогатото лице от Монтана”)
Открит: от Щернберг (1951)
Тип: Chordata (близки с безгръбначните)
Клас: Reptilia (Влечуги)
Надразред: Dinosauria (Динозаври)
Разред: Ornithischia (Птицетазови)
Семейство: Leptoceratopsidae (Лептоцератопси)
Хабитат: горите в западната част на Северна Америка
(съвременни САЩ – щата Монтана)
Геоложки период: Горна Креда (живял преди 71-65 млн. години)
Дължина: 3 м.
Височина: 1 м.
Тегло: 450 кг.
Тип хранене: тревопасен.