Microvenator (Микровенатор)

alt

Име: “Microvenator” (от гръцки “малък ловец”)
Открит: от Остръм (1970)
Тип: Chordata (близки с безгръбначните)
Клас: Reptilia (Влечуги)
Надразред: Dinosauria (Динозаври)
Разред: Saurischia (Гущеротазови)
Семейство: Oviraptoridae (Овираптори)
Хабитат: горите в западната част на Северна Америка
(съвременни САЩ – щата Уайоминг)
Геоложки период: Долна Креда (живял преди 112-100 млн. години)
Дължина: 1.2 м.
Височина: 50 см.
Тегло: 20 кг.
Тип хранене: хищник.