Microceratus (Микроцератус)

alt

Име: “Microceratops” (от гръцки “малък рог”)
Открит: от Боолин (1953); Матеус (2008)
Тип: Chordata (близки с безгръбначните)
Клас: Reptilia (Влечуги)
Надразред: Dinosauria (Динозаври)
Разред: Ornithischia (Птицетазови)
Семейство: Protoceratopsidae (Протоцератопси)
Хабитат: горите в източната част на Азия
(съвременен Китай – провинция Гансу)
Геоложки период: Горна Креда (живял преди 84-65 млн. години)
Дължина: 80 см.
Височина: 25 см.
Тегло: 2 кг.
Тип хранене: хищник.