Melanorosaurus (Меланорозавър)

alt

Име: “Melanorosaurus” (от гръцки “гущера от Черната планина”)
Открит: от Хоутън (1924)
Тип: Chordata (близки с безгръбначните)
Клас: Sauropsida (Тазобедрени гущери)
Надразред: Dinosauria (Динозаври)
Разред: Saurischia (Гущеротазови)
Семейство: Sauropodomorpha (Завроподоморфни)
Хабитат: горите в южната част на Африка
(съвременна ЮАР – провинция Кейп)
Геоложки период: Горен Триас (живял преди 228-204 млн. години)
Дължина: 7 м.
Височина: 2.2 м.
Тегло: 3 т.
Тип хранене: тревопасен.