Macrurosaurus (Макрурозавър)

alt

Име: “Macrurosaurus” (от гръцки “дългоопашат гущер”)
Открит: от Сийли (1896)
Тип: Chordata (близки с безгръбначните)
Клас: Sauropsida (Тазобедрени гущери)
Надразред: Dinosauria (Динозаври)
Разред: Saurischia (Гущеротазови)
Семейство: Titanosauria (Титанозаври)
Хабитат: горите в западната част на Европа
(съвременна Англия - Кембриджшър)
Геоложки период: Долна Креда (живял преди 140-130 млн. години)
Дължина: 12 м.
Височина: 4 м.
Тегло: 8 т.
Тип хранене: тревопасен.